Zarządzanie Nieruchomościami

Masz mieszkanie do wynajęcia? Oddaj je w nasze ręce my zajmiemy się wszystkim.

W ramach oferty zarządzania nieruchomością zapewniamy kompleksową obsługę nieruchomości od etapu przygotowania mieszkania pod najem do kompleksowego zarządzania nieruchomością. W imieniu Klientazatroszczymy się o wszystkie formalności:
 

Zarządzanie administracyjne

 • negocjacje warunków najmu lokalu oraz podpisywanie umów najmu,
 • wydawanie i odbiór najmowanych nieruchomości,
 • prowadzenie bazy danych wszystkich użytkowników nieruchomości,
 • pobieranie depozytów, czynszów, opłat eksploatacyjnych oraz innych opłat,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją, konserwacją, naprawami, remontami,
 • gromadzenie dokumentacji związanej z użytkowaniem nieruchomości, pracami budowlanymi i naprawczymi,
 • ubezpieczenie nieruchomości.

 

Usługi prawne

 • reprezentacja właściciela w kwestiach związanych z zarządzaniem nieruchomością,
 • przygotowanie, podpisanie oraz nadzór nad implementacją umów dotyczących użytkowania nieruchomości,
 • przygotowanie, podpisanie oraz nadzór nad implementacją umów niezbędnych do zarządzania i utrzymania nieruchomości.

 

Zarządzanie techniczne

 • zamawianie usług budowlanych i naprawczych,
 • optymalizacja kosztów eksploatacyjnych nieruchomości,
 • bieżąca konserwacja i utrzymanie techniczne nieruchomości,  
 • organizowanie kontroli i przeglądów zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Polski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.